UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 20 khách sạn được sử dụng phục vụ công tác cách ly hành khách về từ các chuyến bay

UBND thành phố Hà Nội tối 9/10 có văn bản về việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ GTVT về việc triRead More…