Người phụ nữ U50 là ca mắc mới nhất liên quan BV Việt Đức, Hà Nội rà soát hơn 7.200 mẫu đi, đến viện này

Một người phụ nữ tới khám ở Bệnh viện Việt Đức rồi ra ngoài thuê trọ đã phát hiện dương tính SARS-CoV-2, nâng sRead More…